Favorite մարզեր
Փաթեթներ
 • 6900ամսական
  Favorite 6900
  • Մինչև 50 Մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 100 թվային հեռուստաալիք
  • 12 ամսով բաժանորդագրության դեպքում`
   Կրկնակի 100 Մբ/վ ինտերնետ կամ 10% զեղչ (կուտակային)
 • best
  8900ամսական
  Favorite 8900
  • Մինչև 100 Մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 100 թվային հեռուստաալիքSmart TV Box
  • Xiaomi WiFi սարք
  • 12 ամսով բաժանորդագրության դեպքում`
   Կրկնակի 200 Մբ/վ ինտերնետ կամ 10% զեղչ (կուտակային)
 • 13900ամսական
  Favorite 13900
  • Մինչև 300 Մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 120 թվային հեռուստաալիքSmart TV Box
  • Xiaomi WiFi սարք
  • Smart TV Box
  • 12 ամսով բաժանորդագրության դեպքում`
   Կրկնակի 600 Մբ/վ ինտերնետ կամ 10% զեղչ (կուտակային)